• 1
  • بهمن
  • 0
راه آسان براي افزايش رضايت مشتري

راه آسان براي افزايش رضايت مشتري

مصرف کنندگان تحت تاثير عواملي بيروني و دروني هستند که گاهي مي توانند تعيين کننده ي چگونگي پذيرش شما باشند اما شما نيز مي توانيد با برقراري ارتباط با آن ها تاثير گذار باشيد . اين اتباط بايد به گونه اي باشد که مصرف کننده احساس کند واقعا براي شما اهميت دارد . پذيرش بستگي به رويکرد و عملکرد شما دارد. ممکن است هميشه تمام عواملي را که برروي همه مصر ف کنندگان اثر مي گذارند نشناسيد اما با شناخت دلايل رفتار مصرف کننده ها مي توانيد برقراري ارتباط با آن ها را به گونه اي بسنجيد که رابطه مصرف کننده – عرضه کننده مثبتي ايجاد شود.
همان طور که مي دانيد موفقيت بلند مدت در تجارت منوط به ايجاد و حفظ روابط خوب با مشتريان و دستيابي به وفاداري است. اما چه کسي وقت کافي براي اين کار دارد؟ نگران نباشيد در اينجا ?? راه آسان به شما نشان داده مي شود که با کمک آنها مي توانيد بهتر با مشتريانتان ارتباط برقرار کنيد
قدرداني از مشتري
تعداد بسيار زيادي از شرکت ها از مشتري قدرداني نمي کنند. حتي هيچکس به مشتري سلام هم نمي کند. کسي متوجه حضور مشتري نمي شود. از تمام کساني که وارد شرکت شما مي شوند قدرداني کنيد. به آ نها سلام بگوييد و از پشت ميز براي دست دادن با انها بلند شويد.تاثير اوليه مثبت ايجاد کنيد . چرا که تنها يکبار براي ايجاد ان فرصت داريد.
بررسي مشتري
مهمترين عملکرد بررسي مشتري پي بردن به خواسته هاي مشتري است و اين که در مورد خدماتي که از شما دريافت کرده است چه احساسي دارد. بررسي مشتري همچنين به شما کمک مي کند
   در توسعه و بهبود توليد نوآور بمانيد.
   در مورد خدما مشتري اي که ارائه مي دهيد بازخورد بيروني دريافت کنيد.
   اعتماد مشتري را با نشان دادن اين که براي او اهميت قائليد افزايش دهيد.
   مشترياني که از دست داده ايد دوباره بدست آوريد.
   با شناخت روندهاي جديد موضوع هاي اجرايي و فرصت هاي بازاريابي که از دست داده ايد به هشداري زودهنگام  دست يابيد.
پيگيري ميزان رضايت
آخرين باري که با يک مشتري تماس گرفتيد و در مورد تجربه اش از شرکتتان سوال کرده ايد کي بوده؟
در مورد بازاريابي از راه دور حرف نميزنم بلکه در مورد يک تماس تلفني ساده حرف ميزنم که هيچ هدفي به به جز صحبت با مشتري براي پي بردن به احساس او در مورد تجربه اش اط شرکت شما ندارد. فقط به خاطر داشته باشيد که اين تماس با هدف فروش نيست ؛ تماسي است از روي ادب که مي خواهد رضايت مشتري را جلب کند.
گوش دادن با دقت
با مشتريانتان حرف بزنيد اما مطمئن شويد که به حرف هاي آن ها گوش ميدهيد. با دقت گوش کنيد . حرف هاي آنها را بشنويد . نظر مشتريان ارزشمند است.مهم است به خاطر بسپاريد که وفاداري مشتري با تجربه ي احساسي که از شرکت شما دارد شکل مي گيرد.
حضور آنلاين
اگر انلاين نباشيد مشتريان براي پيدا کردن شما دچار مشکل مي شوند و اين تنها در مورد مشتريان جديد نيست. مشتريان فعلي شما نيز به اطلاعات نياز دارند . ممکن است از تعداد زياد مصرف کنندگاني که از اينترنت براي يافتن ادرس ها ، شماره تلفن ها  يا کالاهايي که مي خواهند بخرند استفاده مي کنند تعجب کنيد.
در تماس ماندن از طريق خبرنامه هاي الکترونيکي
بيش از ?? درصد افراد آدرس پست الکترونيکي دارند. آيا اين آدرس هاي باارزش را جمع اوري مي کنيد ؟ اگر تاکنون چنين نبوده الان وقت شروع اين کار است. وقتي ادرس پست الکترونيکي مشتريان را مي گيريد به آنها بگوييد که مي خواهيد از رويدادها ، موارد استثنايي يا محصولات جديد مطلعشان کنيد .
بيش از اندازه براي مشتريان خود ايميل نفرسيتد. اگر باعث آراد انها شويد به شما و محصولات و خدماتتان بي اعتماد ميشوند.
تبديل فرآيند خريد به يک تجربه
با سنت شکني براي مشتريان يک تجربه فراهم کنيد.بسياري از شرکت ها احساس مي کنند مشتريان بايد آماده خدمت به انها باشند . اما در حقيقت شما بايد مشتري را با ايجاد يک تجربه خارق العاده به دست اوريد.
اين تجربه از دوستهنه بودن فضاي شرکتتان حاصل مي شود مشتري شما بايد متوجه شود که شرکت شما براي کمک به او بدون اين که باعث شود او احساس مزاحم بودن داشته باشد حاضر به سنت شکني ست .
ارائه موارد ويژه تولد
همه هديه تولد را دوست دارند؛ اينطور  نيست؟ البته که هست. برنامه اي طراحي کنيد و از ان براي فرستادن تبريک تولد و ارائه پيشنهاد ويژه به مشتريانتان استفاده کنيد. اين پيشنهاد بايد ارزش آمدن انهارابه شرکتتان را داشته باشد .
برنامه هاي ويزه تولد که راه خوبي براي در تماس ماندن با مشتري هستند نشان مي دهند شما در روز ويزهي زندگش مشتري به ياد او هستيد .
برپا کردن مراسم خاص
اگر مي خواهيد مشتريان به شرکت شما برگردند، برپا کردن مراسم ويژه را مد نظر قرار دهيد. شايد يک جشن عمومي ، شب فروش ويژه يا نمايشگاه محصول جديد گرينه هاي خوبي باشند.مشتريان مراسمي را که براي جشن هاي خاص برگزار مي شود دوست دارند.
بازار هدف خود را در نظر بگيريد و رويدادهاي مهم تقويم را براي گرفتن مراسم انتخاب کنيد تا مشتريانتان بازگردند.
شرکت در امور خيريه
مشتري علاوه بر ديدن شما در حين خريد از شما انتظار دارد درجامعه نيز خوب عمل کنيد. پس در امور خيريه مشارکت کنيد. با نجام اينکار نشان مي دهيد که نه تنها به تجارتتان بلکه به جامعه تان نيز اهميت مي دهيد.  از تعداد مشترياني که با ورود به جامعه بدست مي اوريد تعجب خواهيد کرد.